- More s/vertex/edge/g
[oweals/tinc.git] / src / edge.c
2001-10-28 Guus Sliepen- More s/vertex/edge/g
2001-10-28 Guus SliepenWhat was I thinking? s/vertex/edge/g.