c7dc27b756aec105e76970919a0f050ce2f9fff5
[oweals/tinc.git] / po / nl.po
1 # Dutch messages for tinc
2 # Copyright (C) 1999-2001 Ivo Timmermans, Guus Sliepen.
3 # Ivo Timmermans <ivo@o2w.nl>, 1999-2002.
4 # Guus Sliepen <guus@sliepen.eu.org>, 2000-2002.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tinc 1.0-cvs\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-09-15 15:51+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-09-15 15:51+0200\n"
10 "Last-Translator: Guus Sliepen <guus@sliepen.eu.org>\n"
11 "Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/conf.c:175
17 #, c-format
18 msgid "\"yes\" or \"no\" expected for configuration variable %s in %s line %d"
19 msgstr ""
20 "\"ja\" of \"nee\" verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
21
22 #: src/conf.c:191
23 #, c-format
24 msgid "Integer expected for configuration variable %s in %s line %d"
25 msgstr "Geheel getal verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
26
27 #: src/conf.c:225
28 #, c-format
29 msgid ""
30 "Hostname or IP address expected for configuration variable %s in %s line %d"
31 msgstr ""
32 "Hostnaam of IP adres verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
33
34 #: src/conf.c:243
35 #, c-format
36 msgid "Subnet expected for configuration variable %s in %s line %d"
37 msgstr "Subnet verwacht voor configuratievariabele %s in %s regel %d"
38
39 #: src/conf.c:254
40 #, c-format
41 msgid ""
42 "Network address and prefix length do not match for configuration variable %s "
43 "in %s line %d"
44 msgstr ""
45 "Netwerk adres en prefix lengte komen niet overeen bij configuratievariabele %"
46 "s in %s regel %d"
47
48 #: src/conf.c:353
49 #, c-format
50 msgid "Cannot open config file %s: %s"
51 msgstr "Kan configuratie bestand %s niet openen: %s"
52
53 #: src/conf.c:391
54 #, c-format
55 msgid "No value for variable `%s' on line %d while reading config file %s"
56 msgstr ""
57 "Geen waarde voor variabele `%s' op regel %d tijdens het lezen van "
58 "configuratie bestand %s"
59
60 #: src/conf.c:426
61 #, c-format
62 msgid "Failed to read `%s': %s"
63 msgstr "Lezen van `%s' mislukte: %s"
64
65 #: src/conf.c:453
66 #, c-format
67 msgid "`%s' is not an absolute path"
68 msgstr "`%s' is geen absoluut pad"
69
70 #: src/conf.c:469 src/conf.c:497
71 #, c-format
72 msgid "Couldn't stat `%s': %s"
73 msgstr "Kon `%s' niet statten: %s"
74
75 #: src/conf.c:474 src/conf.c:505
76 #, c-format
77 msgid "`%s' is owned by UID %d instead of %d"
78 msgstr "`%s' is eigendom van UID %d in plaats van %d"
79
80 #: src/conf.c:480 src/conf.c:511
81 #, c-format
82 msgid "Warning: `%s' is a symlink"
83 msgstr "Waarschuwing: `%s' is een symbolische link"
84
85 #: src/conf.c:483 src/conf.c:514
86 #, c-format
87 msgid "Unable to read symbolic link `%s': %s"
88 msgstr "Kan symbolische link `%s' niet lezen: %s"
89
90 #: src/conf.c:525
91 #, c-format
92 msgid "`%s' has unsecure permissions"
93 msgstr "`%s' heeft onveilige permissies"
94
95 #: src/conf.c:547
96 #, c-format
97 msgid "Please enter a file to save %s to [%s]: "
98 msgstr "Geef een bestand om de %s naar de schrijven [%s]: "
99
100 #: src/conf.c:554
101 #, c-format
102 msgid "Error while reading stdin: %s\n"
103 msgstr "Fout tijdens lezen van standaardinvoer: %s\n"
104
105 #: src/conf.c:582
106 #, c-format
107 msgid "Error opening file `%s': %s\n"
108 msgstr "Fout bij het openen van het bestand `%s': %s\n"
109
110 #: src/conf.c:590
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "The file `%s' (or any of the leading directories) has unsafe permissions.\n"
114 "I will not create or overwrite this file.\n"
115 msgstr ""
116 "Het bestand `%s' (of een van de voorgaande mappen) heeft onvoldoende "
117 "bescherming.\n"
118 "Ik maak of overschrijf dit bestand niet.\n"
119
120 #: src/connection.c:56
121 msgid "everyone"
122 msgstr "iedereen"
123
124 #: src/connection.c:57
125 msgid "BROADCAST"
126 msgstr "BROADCAST"
127
128 #: src/connection.c:127
129 msgid "Connections:"
130 msgstr "Verbindingen:"
131
132 #: src/connection.c:131
133 #, c-format
134 msgid " %s at %s options %lx socket %d status %04x"
135 msgstr " %s op %s opties %lx socket %d status %04x"
136
137 #: src/connection.c:135
138 msgid "End of connections."
139 msgstr "Einde van verbindingen."
140
141 #: src/meta.c:51
142 #, c-format
143 msgid "Sending %d bytes of metadata to %s (%s)"
144 msgstr "Verzenden van %d bytes metadata naar %s (%s)"
145
146 #: src/meta.c:62
147 #, c-format
148 msgid "Sending meta data to %s (%s) failed: %s"
149 msgstr "Fout tijdens verzenden metadata naar %s (%s): %s"
150
151 #: src/meta.c:97
152 #, c-format
153 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%s %s (%s)"
154 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%s %s (%s)"
155
156 #: src/meta.c:103
157 #, c-format
158 msgid "Metadata socket error for %s (%s): %s"
159 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s): %s"
160
161 #: src/meta.c:122
162 #, c-format
163 msgid "Connection closed by %s (%s)"
164 msgstr "Verbinding beëindigd door %s (%s)"
165
166 #: src/meta.c:127
167 #, c-format
168 msgid "Metadata socket read error for %s (%s): %s"
169 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s) tijdens lezen: %s"
170
171 #: src/meta.c:190
172 #, c-format
173 msgid "Metadata read buffer overflow for %s (%s)"
174 msgstr "Metadata leesbuffer overloop voor %s (%s)"
175
176 #: src/net.c:98
177 msgid "Purging unreachable nodes"
178 msgstr "Verwijderen onbereikbare nodes"
179
180 #: src/net.c:106
181 #, c-format
182 msgid "Purging node %s (%s)"
183 msgstr "Verwijdering node %s (%s)"
184
185 #: src/net.c:177
186 #, c-format
187 msgid "Closing connection with %s (%s)"
188 msgstr "Beëindigen verbinding met %s (%s)"
189
190 #: src/net.c:231
191 #, c-format
192 msgid "%s (%s) didn't respond to PING"
193 msgstr "%s (%s) antwoordde niet op ping"
194
195 #: src/net.c:240
196 #, c-format
197 msgid "Old connection_t for %s (%s) status %04x still lingering, deleting..."
198 msgstr ""
199 "Oude connection_t voor %s (%s) status %04x nog steeds aanwezig, wordt "
200 "verwijderd..."
201
202 #: src/net.c:246
203 #, c-format
204 msgid "Timeout from %s (%s) during authentication"
205 msgstr "Timeout van %s (%s) tijdens authenticatie"
206
207 #: src/net.c:289 src/net_socket.c:279
208 #, c-format
209 msgid "Error while connecting to %s (%s): %s"
210 msgstr "Fout tijdens schrijven naar %s (%s): %s"
211
212 #: src/net.c:341
213 #, c-format
214 msgid "Error while waiting for input: %s"
215 msgstr "Fout tijdens wachten op invoer: %s"
216
217 #: src/net.c:373
218 msgid "Regenerating symmetric key"
219 msgstr "Hergenereren symmetrische sleutel"
220
221 #: src/net.c:388
222 msgid "Flushing event queue"
223 msgstr "Legen taakrij"
224
225 #: src/net.c:403
226 msgid "Rereading configuration file and restarting in 5 seconds..."
227 msgstr "Herlezen configuratiebestand en herstarten na 5 seconden..."
228
229 #: src/net.c:410
230 msgid "Unable to reread configuration file, exitting."
231 msgstr "Kan configuratiebestand niet herlezen, beëindigen."
232
233 #: src/net_packet.c:110
234 #, c-format
235 msgid "Got unauthenticated packet from %s (%s)"
236 msgstr "Kreeg niet-geauthenticeerd pakket van %s (%s)"
237
238 #: src/net_packet.c:139
239 #, c-format
240 msgid "Got late or replayed packet from %s (%s), seqno %d"
241 msgstr "Kreeg laat of gedupliceerd pakket van %s (%s), seqno %d"
242
243 #: src/net_packet.c:155
244 #, c-format
245 msgid "Error while uncompressing packet from %s (%s)"
246 msgstr "Fout tijdens decomprimeren pakket van %s (%s)"
247
248 #: src/net_packet.c:184
249 #, c-format
250 msgid "Received packet of %d bytes from %s (%s)"
251 msgstr "Ontvangst pakket van %d bytes van %s (%s)"
252
253 #: src/net_packet.c:212
254 #, c-format
255 msgid "No valid key known yet for %s (%s), queueing packet"
256 msgstr ""
257 "Nog geen geldige sleutel bekend voor %s (%s), pakket wordt in wachtrij gezet"
258
259 #: src/net_packet.c:244
260 #, c-format
261 msgid "Error while compressing packet to %s (%s)"
262 msgstr "Fout tijdens comprimeren pakket naar %s (%s)"
263
264 #: src/net_packet.c:296
265 #, c-format
266 msgid "Setting outgoing packet priority to %d"
267 msgstr "Instellen prioriteit uitgaand pakket op %d"
268
269 #: src/net_packet.c:299 src/net_setup.c:476 src/net_socket.c:110
270 #: src/net_socket.c:157 src/net_socket.c:187 src/tincd.c:375 src/process.c:265
271 #: src/process.c:295
272 #, c-format
273 msgid "System call `%s' failed: %s"
274 msgstr "Systeemaanroep `%s' mislukte: %s"
275
276 #: src/net_packet.c:305
277 #, c-format
278 msgid "Error sending packet to %s (%s): %s"
279 msgstr "Fout tijdens verzenden pakket naar %s (%s): %s"
280
281 #: src/net_packet.c:323
282 #, c-format
283 msgid "Sending packet of %d bytes to %s (%s)"
284 msgstr "Verzending pakket van %d bytes naar %s (%s)"
285
286 #: src/net_packet.c:328
287 msgid "Packet is looping back to us!"
288 msgstr "Pakket komt terug naar ons!"
289
290 #: src/net_packet.c:335
291 #, c-format
292 msgid "Node %s (%s) is not reachable"
293 msgstr "Node %s (%s) is niet bereikbaar"
294
295 #: src/net_packet.c:344
296 #, c-format
297 msgid "Sending packet to %s via %s (%s)"
298 msgstr "Verzending pakket naar %s via %s (%s)"
299
300 #: src/net_packet.c:364
301 #, c-format
302 msgid "Broadcasting packet of %d bytes from %s (%s)"
303 msgstr "Verspreiding pakket van %d bytes van %s (%s)"
304
305 #: src/net_packet.c:382
306 #, c-format
307 msgid "Flushing queue for %s (%s)"
308 msgstr "Legen van wachtrij voor %s (%s)"
309
310 #: src/net_packet.c:403
311 #, c-format
312 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%s"
313 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%s"
314
315 #: src/net_packet.c:410
316 #, c-format
317 msgid "Incoming data socket error: %s"
318 msgstr "Fout op socket voor inkomend verkeer: %s"
319
320 #: src/net_packet.c:417
321 #, c-format
322 msgid "Receiving packet failed: %s"
323 msgstr "Ontvangst pakket mislukt: %s"
324
325 #: src/net_packet.c:427
326 #, c-format
327 msgid "Received UDP packet from unknown source %s"
328 msgstr "Ontvangst UDP pakket van onbekende oorsprong %s"
329
330 #: src/net_setup.c:108 src/net_setup.c:125
331 #, c-format
332 msgid "Error reading RSA public key file `%s': %s"
333 msgstr "Fout tijdens lezen RSA publieke sleutel bestand `%s': %s"
334
335 #: src/net_setup.c:138
336 #, c-format
337 msgid "Reading RSA public key file `%s' failed: %s"
338 msgstr "Lezen RSA publieke sleutel bestand `%s' mislukt: %s"
339
340 #: src/net_setup.c:177
341 #, c-format
342 msgid "No public key for %s specified!"
343 msgstr "Geen publieke sleutel bekend voor %s gespecificeerd!"
344
345 #: src/net_setup.c:204
346 #, c-format
347 msgid "Error reading RSA private key file `%s': %s"
348 msgstr "Fout tijdens lezen RSA privé sleutel bestand `%s': %s"
349
350 #: src/net_setup.c:216
351 #, c-format
352 msgid "Reading RSA private key file `%s' failed: %s"
353 msgstr "Fout tijdens lezen RSA privé sleutel bestand `%s': %s"
354
355 #: src/net_setup.c:246 src/net_setup.c:247
356 msgid "MYSELF"
357 msgstr "MIJZELF"
358
359 #: src/net_setup.c:253
360 msgid "Name for tinc daemon required!"
361 msgstr "Naam voor tinc daemon verplicht!"
362
363 #: src/net_setup.c:258
364 msgid "Invalid name for myself!"
365 msgstr "Ongeldige naam voor mijzelf!"
366
367 #: src/net_setup.c:270
368 msgid "Cannot open host configuration file for myself!"
369 msgstr "Kan host configuratie bestand voor mijzelf niet openen!"
370
371 #: src/net_setup.c:326
372 msgid "Invalid routing mode!"
373 msgstr "Ongeldige routing modus!"
374
375 #: src/net_setup.c:337
376 msgid "PriorityInheritance not supported on this platform"
377 msgstr "PriorityInheritance wordt niet ondersteund op dit platform"
378
379 #: src/net_setup.c:347
380 msgid "Bogus maximum timeout!"
381 msgstr "Onzinnige maximum timeout!"
382
383 #: src/net_setup.c:361
384 msgid "Invalid address family!"
385 msgstr "Ongeldige adresfamilie!"
386
387 #: src/net_setup.c:380
388 msgid "Unrecognized cipher type!"
389 msgstr "Onbekend cipher type!"
390
391 #: src/net_setup.c:412
392 msgid "Unrecognized digest type!"
393 msgstr "Onbekend digest type!"
394
395 #: src/net_setup.c:426
396 msgid "MAC length exceeds size of digest!"
397 msgstr "MAC lengte is groter dan dat van digest!"
398
399 #: src/net_setup.c:429
400 msgid "Bogus MAC length!"
401 msgstr "Onzinnige MAC lengte!"
402
403 #: src/net_setup.c:444
404 msgid "Bogus compression level!"
405 msgstr "Onzinnig compressieniveau!"
406
407 #: src/net_setup.c:498
408 #, c-format
409 msgid "Listening on %s"
410 msgstr "Luisterend op %s"
411
412 #: src/net_setup.c:509
413 msgid "Ready"
414 msgstr "Gereed"
415
416 #: src/net_setup.c:511
417 msgid "Unable to create any listening socket!"
418 msgstr "Kon geen enkele luistersocket aanmaken!"
419
420 #: src/net_socket.c:102
421 #, c-format
422 msgid "Creating metasocket failed: %s"
423 msgstr "Aanmaak van metasocket mislukt: %s"
424
425 #: src/net_socket.c:137 src/net_socket.c:203
426 #, c-format
427 msgid "Can't bind to interface %s: %s"
428 msgstr "Kan niet aan interface %s binden: %s"
429
430 #: src/net_socket.c:142
431 msgid "BindToDevice not supported on this platform"
432 msgstr "BindToDevice wordt niet ondersteund op dit platform"
433
434 #: src/net_socket.c:149
435 #, c-format
436 msgid "Can't bind to %s/tcp: %s"
437 msgstr "Kan niet aan %s/tcp binden: %s"
438
439 #: src/net_socket.c:180
440 #, c-format
441 msgid "Creating UDP socket failed: %s"
442 msgstr "Aanmaak UDP socket mislukte: %s"
443
444 #: src/net_socket.c:213
445 #, c-format
446 msgid "Can't bind to %s/udp: %s"
447 msgstr "Kan niet aan %s/udp binden: %s"
448
449 #: src/net_socket.c:241
450 #, c-format
451 msgid "Trying to re-establish outgoing connection in %d seconds"
452 msgstr "Poging tot herstellen van uitgaande verbinding over %d seconden"
453
454 #: src/net_socket.c:252 src/net_socket.c:350
455 #, c-format
456 msgid "Trying to connect to %s (%s)"
457 msgstr "Poging tot verbinden met %s (%s)"
458
459 #: src/net_socket.c:258 src/net_socket.c:357
460 #, c-format
461 msgid "Creating socket for %s failed: %s"
462 msgstr "Aanmaken socket voor %s mislukt: %s"
463
464 #: src/net_socket.c:285 src/net_socket.c:296
465 #, c-format
466 msgid "Connected to %s (%s)"
467 msgstr "Verbonden met %s (%s)"
468
469 #: src/net_socket.c:314
470 #, c-format
471 msgid "Could not set up a meta connection to %s"
472 msgstr "Kon geen metaverbinding aangaan met %s"
473
474 #: src/net_socket.c:380
475 #, c-format
476 msgid "fcntl for %s: %s"
477 msgstr "fcntl voor %s: %s"
478
479 #: src/net_socket.c:396
480 #, c-format
481 msgid "%s: %s"
482 msgstr "%s: %s"
483
484 #: src/net_socket.c:418
485 #, c-format
486 msgid "Already connected to %s"
487 msgstr "Reeds verbonden met %s"
488
489 #: src/net_socket.c:437
490 #, c-format
491 msgid "No address specified for %s"
492 msgstr "Geen adres gespecificeerd voor %s"
493
494 #: src/net_socket.c:467
495 #, c-format
496 msgid "Accepting a new connection failed: %s"
497 msgstr "Aanname van nieuwe verbinding is mislukt: %s"
498
499 #: src/net_socket.c:486
500 #, c-format
501 msgid "Connection from %s"
502 msgstr "Verbinding van %s"
503
504 #: src/net_socket.c:510
505 #, c-format
506 msgid "Invalid name for outgoing connection in %s line %d"
507 msgstr "Ongeldige naam voor uitgaande verbinding in %s regel %d"
508
509 #: src/netutl.c:71 src/netutl.c:97
510 #, c-format
511 msgid "Error looking up %s port %s: %s\n"
512 msgstr "Fout bij het opzoeken van %s poort %s: %s\n"
513
514 #: src/netutl.c:122
515 #, c-format
516 msgid "Error while translating addresses: %s"
517 msgstr "Fout tijdens vertalen adressen: %s"
518
519 #: src/netutl.c:150
520 #, c-format
521 msgid "Error while looking up hostname: %s"
522 msgstr "Fout bij het opzoeken van hostnaam: %s"
523
524 #: src/netutl.c:154
525 #, c-format
526 msgid "%s port %s"
527 msgstr "%s poort %s"
528
529 #: src/netutl.c:191
530 #, c-format
531 msgid "sockaddrcmp() was called with unknown address family %d, exitting!"
532 msgstr ""
533 "sockaddrcmp() werd aangeroepen met onbekende adresfamilie %d, beëindigen!"
534
535 #: src/protocol.c:77
536 #, c-format
537 msgid "Output buffer overflow while sending request to %s (%s)"
538 msgstr "Uitvoer buffer overvol tijdens zenden verzoek naar %s (%s)"
539
540 #: src/protocol.c:85
541 #, c-format
542 msgid "Sending %s to %s (%s): %s"
543 msgstr "Verzending %s naar %s (%s): %s"
544
545 #: src/protocol.c:88
546 #, c-format
547 msgid "Sending %s to %s (%s)"
548 msgstr "Verzending %s naar %s (%s)"
549
550 #: src/protocol.c:110
551 #, c-format
552 msgid "Forwarding %s from %s (%s): %s"
553 msgstr "Doorsturen %s van %s (%s): %s"
554
555 #: src/protocol.c:114
556 #, c-format
557 msgid "Forwarding %s from %s (%s)"
558 msgstr "Doorsturen %s van %s (%s)"
559
560 #: src/protocol.c:132
561 #, c-format
562 msgid "Unknown request from %s (%s): %s"
563 msgstr "Onbekend verzoek van %s (%s): %s"
564
565 #: src/protocol.c:135
566 #, c-format
567 msgid "Unknown request from %s (%s)"
568 msgstr "Onbekend verzoek van %s (%s)"
569
570 #: src/protocol.c:142
571 #, c-format
572 msgid "Got %s from %s (%s): %s"
573 msgstr "Kreeg %s van %s (%s): %s"
574
575 #: src/protocol.c:146
576 #, c-format
577 msgid "Got %s from %s (%s)"
578 msgstr "Kreeg %s van %s (%s)"
579
580 #: src/protocol.c:152
581 #, c-format
582 msgid "Unauthorized request from %s (%s)"
583 msgstr "Niet toegestaan verzoek van %s (%s)"
584
585 #: src/protocol.c:160
586 #, c-format
587 msgid "Error while processing %s from %s (%s)"
588 msgstr "Fout tijdens afhandelen %s van %s (%s)"
589
590 #: src/protocol.c:165
591 #, c-format
592 msgid "Bogus data received from %s (%s)"
593 msgstr "Onzinnige data ontvangen van %s (%s)"
594
595 #: src/protocol.c:212
596 msgid "Already seen request"
597 msgstr "Verzoek reeds gezien"
598
599 #: src/protocol.c:242
600 #, c-format
601 msgid "Aging past requests: deleted %d, left %d\n"
602 msgstr "Veroudering vorige verzoeken: %d gewist, %d overgebleven\n"
603
604 #: src/protocol_auth.c:72 src/protocol_auth.c:230 src/protocol_auth.c:362
605 #: src/protocol_auth.c:426 src/protocol_auth.c:531 src/protocol_edge.c:82
606 #: src/protocol_edge.c:195 src/protocol_key.c:70 src/protocol_key.c:112
607 #: src/protocol_key.c:175 src/protocol_misc.c:63 src/protocol_misc.c:94
608 #: src/protocol_misc.c:188 src/protocol_subnet.c:71 src/protocol_subnet.c:162
609 #, c-format
610 msgid "Got bad %s from %s (%s)"
611 msgstr "Kreeg verkeerde %s van %s (%s)"
612
613 #: src/protocol_auth.c:80 src/protocol_edge.c:90 src/protocol_edge.c:96
614 #: src/protocol_edge.c:203 src/protocol_edge.c:209 src/protocol_subnet.c:79
615 #: src/protocol_subnet.c:89 src/protocol_subnet.c:170
616 #: src/protocol_subnet.c:191
617 #, c-format
618 msgid "Got bad %s from %s (%s): %s"
619 msgstr "Kreeg verkeerde %s van %s (%s): %s"
620
621 #: src/protocol_auth.c:89
622 #, c-format
623 msgid "Peer %s is %s instead of %s"
624 msgstr "Ander %s is %s in plaats van %s"
625
626 #: src/protocol_auth.c:99
627 #, c-format
628 msgid "Peer %s (%s) uses incompatible version %d"
629 msgstr "Ander %s (%s) gebruikt incompatibele versie %d"
630
631 #: src/protocol_auth.c:117
632 #, c-format
633 msgid "Peer %s had unknown identity (%s)"
634 msgstr "Ander %s heeft onbekende identiteit (%s)"
635
636 #: src/protocol_auth.c:176
637 #, c-format
638 msgid "Generated random meta key (unencrypted): %s"
639 msgstr "Willekeurige meta sleutel aangemaakt (niet versleuteld): %s"
640
641 #: src/protocol_auth.c:188 src/protocol_auth.c:260
642 #, c-format
643 msgid "Error during encryption of meta key for %s (%s)"
644 msgstr "Fout tijdens versleutelen van meta key voor %s (%s)"
645
646 #: src/protocol_auth.c:240 src/protocol_auth.c:372 src/protocol_auth.c:434
647 #: src/protocol_auth.c:452
648 #, c-format
649 msgid "Possible intruder %s (%s): %s"
650 msgstr "Mogelijke indringer %s (%s): %s"
651
652 #: src/protocol_auth.c:268
653 #, c-format
654 msgid "Received random meta key (unencrypted): %s"
655 msgstr "Ontving willekeurige meta key (niet versleuteld): %s"
656
657 #: src/protocol_auth.c:280
658 #, c-format
659 msgid "%s (%s) uses unknown cipher!"
660 msgstr "%s (%s) gebruikt onbekende cipher!"
661
662 #: src/protocol_auth.c:301 src/protocol_key.c:242
663 #, c-format
664 msgid "Node %s (%s) uses unknown digest!"
665 msgstr "Node %s (%s) gebruikt onbekende digest!"
666
667 #: src/protocol_auth.c:307
668 #, c-format
669 msgid "%s (%s) uses bogus MAC length!"
670 msgstr "%s (%s) gebruikt onzinnige MAC lengte!"
671
672 #: src/protocol_auth.c:435
673 msgid "wrong challenge reply length"
674 msgstr "verkeerde lengte antwoord op uitdaging"
675
676 #: src/protocol_auth.c:453
677 msgid "wrong challenge reply"
678 msgstr "verkeerd antwoord op uitdaging"
679
680 #: src/protocol_auth.c:458
681 #, c-format
682 msgid "Expected challenge reply: %s"
683 msgstr "Verwachtte antwoord op uitdaging: %s"
684
685 #: src/protocol_auth.c:548
686 #, c-format
687 msgid "Established a second connection with %s (%s), closing old connection"
688 msgstr "Tweede verbinding met %s (%s) gemaakt, oude verbinding wordt gesloten"
689
690 #: src/protocol_auth.c:564
691 #, c-format
692 msgid "Connection with %s (%s) activated"
693 msgstr "Verbinding met %s (%s) geactiveerd"
694
695 #: src/protocol_edge.c:91 src/protocol_edge.c:97 src/protocol_edge.c:204
696 #: src/protocol_edge.c:210 src/protocol_subnet.c:80 src/protocol_subnet.c:171
697 msgid "invalid name"
698 msgstr "ongeldige naam"
699
700 #: src/protocol_edge.c:134
701 #, c-format
702 msgid "Got %s from %s (%s) for ourself which does not match existing entry"
703 msgstr ""
704 "Kreeg %s van %s (%s) voor onszelf welke niet overeenkomt met reeds bekende"
705
706 #: src/protocol_edge.c:140
707 #, c-format
708 msgid "Got %s from %s (%s) which does not match existing entry"
709 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) welke niet overeenkomt met reeds bekende"
710
711 #: src/protocol_edge.c:148
712 #, c-format
713 msgid "Got %s from %s (%s) for ourself which does not exist"
714 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor onszelf welke niet bestaat"
715
716 #: src/protocol_edge.c:223 src/protocol_edge.c:232 src/protocol_edge.c:243
717 #, c-format
718 msgid "Got %s from %s (%s) which does not appear in the edge tree"
719 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) welke niet voorkomt in de edge tree"
720
721 #: src/protocol_edge.c:250 src/protocol_subnet.c:118 src/protocol_subnet.c:218
722 #, c-format
723 msgid "Got %s from %s (%s) for ourself"
724 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor onszelf"
725
726 #: src/protocol_key.c:81
727 #, c-format
728 msgid "Got %s from %s (%s) origin %s which does not exist"
729 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) herkomst %s welke niet bestaat"
730
731 #: src/protocol_key.c:120 src/protocol_key.c:183
732 #, c-format
733 msgid ""
734 "Got %s from %s (%s) origin %s which does not exist in our connection list"
735 msgstr ""
736 "Kreeg %s van %s (%s) herkomst %s welke niet voorkomt in de verbindingslijst"
737
738 #: src/protocol_key.c:128 src/protocol_key.c:191
739 #, c-format
740 msgid ""
741 "Got %s from %s (%s) destination %s which does not exist in our connection "
742 "list"
743 msgstr ""
744 "Kreeg %s van %s (%s) doel %s welke niet voorkomt in de verbindingslijst"
745
746 #: src/protocol_key.c:222
747 #, c-format
748 msgid "Node %s (%s) uses unknown cipher!"
749 msgstr "Node %s (%s) gebruikt onbekende cipher!"
750
751 #: src/protocol_key.c:228
752 #, c-format
753 msgid "Node %s (%s) uses wrong keylength!"
754 msgstr "Node %s (%s) gebruikt verkeerde lengte sleutel!"
755
756 #: src/protocol_key.c:248
757 #, c-format
758 msgid "Node %s (%s) uses bogus MAC length!"
759 msgstr "Node %s (%s) gebruikt onzinnige MAC lengte!"
760
761 #: src/protocol_misc.c:69
762 #, c-format
763 msgid "Status message from %s (%s): %s: %s"
764 msgstr "Statusmelding van %s (%s): %s: %s"
765
766 #: src/protocol_misc.c:100
767 #, c-format
768 msgid "Error message from %s (%s): %s: %s"
769 msgstr "Foutmelding van %s (%s): %s: %s"
770
771 #: src/protocol_subnet.c:90 src/protocol_subnet.c:192
772 msgid "invalid subnet string"
773 msgstr "ongeldige subnet string"
774
775 #: src/protocol_subnet.c:181
776 #, c-format
777 msgid "Got %s from %s (%s) for %s which is not in our node tree"
778 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor %s welke niet voorkomt in de node boom"
779
780 #: src/protocol_subnet.c:209
781 #, c-format
782 msgid "Got %s from %s (%s) for %s which does not appear in his subnet tree"
783 msgstr "Kreeg %s van %s (%s) voor %s welke niet voorkomt in zijn subnet boom"
784
785 #: src/subnet.c:114
786 #, c-format
787 msgid "subnet_compare() was called with unknown subnet type %d, exitting!"
788 msgstr ""
789 "subnet_compare() werd aangeroepen met onbekend subnet type %d, beëindigen!"
790
791 #: src/subnet.c:299
792 #, c-format
793 msgid "net2str() was called with unknown subnet type %d, exiting!"
794 msgstr "net2str() werd aangeroepen met onbekend subnet type %d, beëindigen!"
795
796 #: src/subnet.c:414
797 msgid "Subnet list:"
798 msgstr "Subnet lijst:"
799
800 #: src/subnet.c:419
801 #, c-format
802 msgid " %s owner %s"
803 msgstr " %s eigenaar %s"
804
805 #: src/subnet.c:423
806 msgid "End of subnet list."
807 msgstr "Einde van subnet lijst."
808
809 #: src/tincd.c:109
810 #, c-format
811 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
812 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie.\n"
813
814 #: src/tincd.c:112
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "Usage: %s [option]...\n"
818 "\n"
819 msgstr ""
820 "Gebruik: %s [optie]...\n"
821 "\n"
822
823 #: src/tincd.c:113
824 msgid ""
825 "  -c, --config=DIR           Read configuration options from DIR.\n"
826 "  -D, --no-detach            Don't fork and detach.\n"
827 "  -d, --debug[=LEVEL]        Increase debug level or set it to LEVEL.\n"
828 "  -k, --kill[=SIGNAL]        Attempt to kill a running tincd and exit.\n"
829 "  -n, --net=NETNAME          Connect to net NETNAME.\n"
830 "  -K, --generate-keys[=BITS] Generate public/private RSA keypair.\n"
831 "  -L, --mlock                Lock tinc into main memory.\n"
832 "      --help                 Display this help and exit.\n"
833 "      --version              Output version information and exit.\n"
834 "\n"
835 msgstr ""
836 "  -c, --config=MAP           Lees configuratie uit MAP.\n"
837 "  -D, --no-detach            Start geen nieuw proces.\n"
838 "  -d, --debug[=NIVEAU]       Verhoog debugniveau of stel het in op NIVEAU.\n"
839 "  -k, --kill[=SIGNAAL]       Poging tot zenden signaal naar lopende tincd en "
840 "beëindig.\n"
841 "  -n, --net=NETNAAM          Verbind met net NETNAAM.\n"
842 "  -K, --generate-keys[=BITS] Genereer publiek/privé RSA sleutelpaar.\n"
843 "  -L, --mlock                Houd tinc vast in het centrale geheugen.\n"
844 "      --help                 Geef deze hulp en beëindig.\n"
845 "      --version              Geef versie informatie en beëindig.\n"
846 "\n"
847
848 #: src/tincd.c:122
849 msgid "Report bugs to tinc@nl.linux.org.\n"
850 msgstr ""
851 "Meld fouten in het programma aan tinc@nl.linux.org;\n"
852 "Meld fouten in de vertaling aan vertaling@nl.linux.org.\n"
853
854 #: src/tincd.c:180
855 #, c-format
856 msgid ""
857 "Invalid argument `%s'; SIGNAL must be a number or one of HUP, TERM, KILL, "
858 "USR1, USR2, WINCH, INT or ALRM.\n"
859 msgstr ""
860 "Ongeldig argument `%s'; SIGNAAL moet een getal zijn of één van HUP, TERM, "
861 "KILL, USR1, USR2, WINCH, INT of ALRM.\n"
862
863 #: src/tincd.c:199
864 #, c-format
865 msgid ""
866 "Invalid argument `%s'; BITS must be a number equal to or greater than 512.\n"
867 msgstr ""
868 "Ongeldig argument `%s'; BITS moet een nummer zijn gelijk aan of groter dan "
869 "512.\n"
870
871 #: src/tincd.c:266
872 #, c-format
873 msgid "Generating %d bits keys:\n"
874 msgstr "Bezig met genereren van een %d bits sleutel:\n"
875
876 #: src/tincd.c:270
877 msgid "Error during key generation!\n"
878 msgstr "Fout tijdens genereren sleutel!\n"
879
880 #: src/tincd.c:273
881 msgid "Done.\n"
882 msgstr "Klaar.\n"
883
884 #: src/tincd.c:282
885 msgid "public RSA key"
886 msgstr "openbare RSA sleutel"
887
888 #: src/tincd.c:288 src/tincd.c:301
889 msgid ""
890 "Appending key to existing contents.\n"
891 "Make sure only one key is stored in the file.\n"
892 msgstr ""
893 "Sleutel wordt toegevoegd aan bestaande inhoud.\n"
894 "Let er op dat er slechts één sleutel in het bestand is.\n"
895
896 #: src/tincd.c:295
897 msgid "private RSA key"
898 msgstr "geheime RSA sleutel"
899
900 #: src/tincd.c:322
901 msgid "Both netname and configuration directory given, using the latter..."
902 msgstr ""
903 "Zowel netnaam als configuratiemap zijn gegeven, laatste wordt gebruikt..."
904
905 #: src/tincd.c:350
906 #, c-format
907 msgid "%s version %s (built %s %s, protocol %d)\n"
908 msgstr "%s versie %s (gemaakt %s %s, protocol %d)\n"
909
910 #: src/tincd.c:352
911 msgid ""
912 "Copyright (C) 1998-2002 Ivo Timmermans, Guus Sliepen and others.\n"
913 "See the AUTHORS file for a complete list.\n"
914 "\n"
915 "tinc comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software,\n"
916 "and you are welcome to redistribute it under certain conditions;\n"
917 "see the file COPYING for details.\n"
918 msgstr ""
919 "Copyright (C) 1998-2002 Ivo Timmermans, Guus Sliepen en anderen.\n"
920 "Zie het bestand AUTHORS voor een volledige lijst.\n"
921 "\n"
922 "tinc wordt gedistribueerd ZONDER ENIGE GARANTIE.  Dit is vrije "
923 "programmatuur,\n"
924 "en je bent welkom om het te distribueren onder bepaalde voorwaarden;\n"
925 "zie het bestand COPYING voor details.\n"
926
927 #: src/tincd.c:379
928 msgid "mlockall() not supported on this platform!"
929 msgstr "mlockall() wordt niet ondersteund op dit platform!"
930
931 #: src/tincd.c:419
932 msgid "Unrecoverable error"
933 msgstr "Onherstelbare fout"
934
935 #: src/tincd.c:423
936 #, c-format
937 msgid "Restarting in %d seconds!"
938 msgstr "Herstart in %d seconden!"
939
940 #: src/tincd.c:426 src/process.c:353
941 msgid "Not restarting."
942 msgstr "Geen herstart."
943
944 #: src/process.c:69
945 #, c-format
946 msgid "Memory exhausted (couldn't allocate %d bytes), exitting."
947 msgstr "Geheugen uitgeput (kon geen %d bytes reserveren), beëindigen."
948
949 #: src/process.c:101
950 msgid "Terminating"
951 msgstr "Beëindigen"
952
953 #: src/process.c:120
954 #, c-format
955 msgid "A tincd is already running for net `%s' with pid %d.\n"
956 msgstr "Een tincd draait al voor net `%s' met pid %d.\n"
957
958 #: src/process.c:123
959 #, c-format
960 msgid "A tincd is already running with pid %d.\n"
961 msgstr "Een tincd draait al met pid %d.\n"
962
963 #: src/process.c:147
964 #, c-format
965 msgid "No other tincd is running for net `%s'.\n"
966 msgstr "Geen andere tincd draait voor net `%s'.\n"
967
968 #: src/process.c:150
969 msgid "No other tincd is running.\n"
970 msgstr "Geen andere tincd draait.\n"
971
972 #: src/process.c:159
973 #, c-format
974 msgid "The tincd for net `%s' is no longer running. "
975 msgstr "De tincd voor net `%s' draait niet meer. "
976
977 #: src/process.c:162
978 msgid "The tincd is no longer running. "
979 msgstr "De tincd draait niet meer. "
980
981 #: src/process.c:164
982 msgid "Removing stale lock file.\n"
983 msgstr "Verwijdering oud vergrendelingsbestand.\n"
984
985 #: src/process.c:191
986 #, c-format
987 msgid "Couldn't detach from terminal: %s"
988 msgstr "Kon niet ontkoppelen van terminal: %s"
989
990 #: src/process.c:205
991 #, c-format
992 msgid "tincd %s (%s %s) starting, debug level %d"
993 msgstr "tincd %s (%s %s) start, debug niveau %d"
994
995 #: src/process.c:208
996 #, c-format
997 msgid "tincd %s starting"
998 msgstr "tincd %s wordt gestart"
999
1000 #: src/process.c:238
1001 #, c-format
1002 msgid "Could not execute `%s': %s"
1003 msgstr "Kon `%s' niet uitvoeren: %s"
1004
1005 #: src/process.c:272
1006 #, c-format
1007 msgid "Executing script %s"
1008 msgstr "Uitvoeren script %s"
1009
1010 #: src/process.c:279
1011 #, c-format
1012 msgid "Process %d (%s) exited with non-zero status %d"
1013 msgstr "Proces %d (%s) beëindigde met status %d"
1014
1015 #: src/process.c:285
1016 #, c-format
1017 msgid "Process %d (%s) was killed by signal %d (%s)"
1018 msgstr "Proces %d (%s) was gestopt door signaal %d (%s)"
1019
1020 #: src/process.c:290
1021 #, c-format
1022 msgid "Process %d (%s) terminated abnormally"
1023 msgstr "Proces %d (%s) abnormaal beëindigd"
1024
1025 #: src/process.c:314
1026 msgid "Got TERM signal"
1027 msgstr "Kreeg TERM signaal"
1028
1029 #: src/process.c:322
1030 msgid "Got QUIT signal"
1031 msgstr "Kreeg QUIT signaal"
1032
1033 #: src/process.c:328
1034 #, c-format
1035 msgid "Got another fatal signal %d (%s): not restarting."
1036 msgstr "Kreeg nog een fataal signaal %d (%s): geen herstart."
1037
1038 #: src/process.c:337
1039 #, c-format
1040 msgid "Got fatal signal %d (%s)"
1041 msgstr "Kreeg fataal signaal %d (%s)"
1042
1043 #: src/process.c:341
1044 msgid "Trying to re-execute in 5 seconds..."
1045 msgstr "Poging tot herstarten over 5 seconden..."
1046
1047 #: src/process.c:361
1048 msgid "Got HUP signal"
1049 msgstr "Kreeg HUP signaal"
1050
1051 #: src/process.c:368
1052 #, c-format
1053 msgid "Reverting to old debug level (%d)"
1054 msgstr "Herstellen van oud debug niveau (%d)"
1055
1056 #: src/process.c:373
1057 #, c-format
1058 msgid ""
1059 "Temporarily setting debug level to 5.  Kill me with SIGINT again to go back "
1060 "to level %d."
1061 msgstr ""
1062 "Tijdelijk instellen debug niveau op 5. Zend nog een SIGINT signaal om niveau "
1063 "%d te herstellen."
1064
1065 #: src/process.c:383
1066 msgid "Got ALRM signal"
1067 msgstr "Kreeg ALRM signaal"
1068
1069 #: src/process.c:408
1070 #, c-format
1071 msgid "Got unexpected signal %d (%s)"
1072 msgstr "Kreeg onverwacht signaal %d (%s)"
1073
1074 #: src/process.c:415
1075 #, c-format
1076 msgid "Ignored signal %d (%s)"
1077 msgstr "Signaal %d (%s) genegeerd"
1078
1079 #: src/process.c:470
1080 #, c-format
1081 msgid "Installing signal handler for signal %d (%s) failed: %s\n"
1082 msgstr "Installeren van signaal afhandelaar voor signaal %d (%s) faalde: %s\n"
1083
1084 #: src/route.c:84
1085 #, c-format
1086 msgid "Learned new MAC address %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx"
1087 msgstr "Nieuw MAC adres %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx geleerd"
1088
1089 #: src/route.c:118
1090 #, c-format
1091 msgid "MAC address %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx expired"
1092 msgstr "MAC adres %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx verlopen"
1093
1094 #: src/route.c:167
1095 #, c-format
1096 msgid "Cannot route packet: unknown IPv4 destination address %d.%d.%d.%d"
1097 msgstr "Kan pakket niet routeren: onbekend IPv4 doeladres %d.%d.%d.%d"
1098
1099 #: src/route.c:188
1100 #, c-format
1101 msgid ""
1102 "Cannot route packet: unknown IPv6 destination address %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%"
1103 "hx:%hx:%hx"
1104 msgstr ""
1105 "Kan pakket niet routeren: onbekend IPv6 doeladres %hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%"
1106 "hx:%hx"
1107
1108 #: src/route.c:248
1109 msgid ""
1110 "Cannot route packet: received unknown type neighbor solicitation request"
1111 msgstr ""
1112 "Kan pakket niet routeren: ontvangst van onbekend type neighbor solicitation "
1113 "verzoek"
1114
1115 #: src/route.c:268
1116 msgid "Cannot route packet: checksum error for neighbor solicitation request"
1117 msgstr ""
1118 "Kan pakket niet routeren: checksum fout voor neighbor solicitation verzoek"
1119
1120 #: src/route.c:278
1121 #, c-format
1122 msgid ""
1123 "Cannot route packet: neighbor solicitation request for unknown address %hx:%"
1124 "hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx"
1125 msgstr ""
1126 "Kan pakket niet routeren: neighbor solicitation verzoek voor onbekend adres %"
1127 "hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx"
1128
1129 #: src/route.c:357
1130 msgid "Cannot route packet: received unknown type ARP request"
1131 msgstr "Kan pakket niet routeren: ontvangst van onbekend type ARP verzoek"
1132
1133 #: src/route.c:368
1134 #, c-format
1135 msgid "Cannot route packet: ARP request for unknown address %d.%d.%d.%d"
1136 msgstr "Kan pakket niet routeren: ARP verzoek voor onbekend adres %d.%d.%d.%d"
1137
1138 #: src/route.c:426
1139 #, c-format
1140 msgid "Cannot route packet: unknown type %hx"
1141 msgstr "Kan pakket niet routeren: onbekend type %hx"
1142
1143 #: src/node.c:172
1144 msgid "Nodes:"
1145 msgstr "Nodes:"
1146
1147 #: src/node.c:176
1148 #, c-format
1149 msgid ""
1150 " %s at %s cipher %d digest %d maclength %d compression %d options %lx status "
1151 "%04x nexthop %s via %s"
1152 msgstr ""
1153 " %s op %s cipher %d digest %d maclengte %d compressie %d opties %lx status %"
1154 "04x nexthop %s via %s"
1155
1156 #: src/node.c:183
1157 msgid "End of nodes."
1158 msgstr "Einde van nodes."
1159
1160 #: src/edge.c:157
1161 msgid "Edges:"
1162 msgstr "Edges:"
1163
1164 #: src/edge.c:164
1165 #, c-format
1166 msgid " %s to %s at %s options %lx weight %d"
1167 msgstr " %s naar %s op %s opties %lx gewicht %d"
1168
1169 #: src/edge.c:170
1170 msgid "End of edges."
1171 msgstr "Einde van edges."
1172
1173 #: src/graph.c:268
1174 #, c-format
1175 msgid "Node %s (%s) became reachable"
1176 msgstr "Node %s (%s) werd bereikbaar"
1177
1178 #: src/graph.c:271
1179 #, c-format
1180 msgid "Node %s (%s) became unreachable"
1181 msgstr "Node %s (%s) is niet meer bereikbaar"
1182
1183 #: src/linux/device.c:90 src/freebsd/device.c:70 src/solaris/device.c:74
1184 #: src/netbsd/device.c:74 src/openbsd/device.c:74
1185 #, c-format
1186 msgid "Could not open %s: %s"
1187 msgstr "Kon `%s' niet openen: %s"
1188
1189 #: src/linux/device.c:113 src/linux/device.c:120
1190 msgid "Linux tun/tap device"
1191 msgstr "Linux tun/tap apparaat"
1192
1193 #: src/linux/device.c:118
1194 #, c-format
1195 msgid "Old ioctl() request was needed for %s"
1196 msgstr "Oud ioctl() verzoek was nodig voor %s"
1197
1198 #: src/linux/device.c:126
1199 msgid "Linux ethertap device"
1200 msgstr "Linux ethertap apparaat"
1201
1202 #: src/linux/device.c:131 src/freebsd/device.c:85 src/solaris/device.c:133
1203 #: src/netbsd/device.c:89 src/openbsd/device.c:89
1204 #, c-format
1205 msgid "%s is a %s"
1206 msgstr "%s is een %s"
1207
1208 #: src/linux/device.c:157 src/linux/device.c:168 src/freebsd/device.c:108
1209 #: src/solaris/device.c:152 src/netbsd/device.c:108 src/openbsd/device.c:110
1210 #, c-format
1211 msgid "Error while reading from %s %s: %s"
1212 msgstr "Fout tijdens lezen van %s %s: %s"
1213
1214 #: src/linux/device.c:179 src/freebsd/device.c:118 src/solaris/device.c:167
1215 #: src/netbsd/device.c:123 src/openbsd/device.c:143
1216 #, c-format
1217 msgid "Read packet of %d bytes from %s"
1218 msgstr "Pakket van %d bytes gelezen van %s"
1219
1220 #: src/linux/device.c:191 src/freebsd/device.c:129 src/solaris/device.c:179
1221 #: src/netbsd/device.c:135 src/openbsd/device.c:159
1222 #, c-format
1223 msgid "Writing packet of %d bytes to %s"
1224 msgstr "Pakket van %d bytes geschreven naar %s"
1225
1226 #: src/linux/device.c:196 src/linux/device.c:204 src/solaris/device.c:183
1227 #: src/netbsd/device.c:139 src/openbsd/device.c:185
1228 #, c-format
1229 msgid "Can't write to %s %s: %s"
1230 msgstr "Kan niet schrijven naar %s %s: %s"
1231
1232 #: src/linux/device.c:219 src/freebsd/device.c:145 src/solaris/device.c:197
1233 #: src/netbsd/device.c:151 src/openbsd/device.c:197
1234 #, c-format
1235 msgid "Statistics for %s %s:"
1236 msgstr "Statistieken voor %s %s:"
1237
1238 #: src/linux/device.c:220 src/freebsd/device.c:146 src/solaris/device.c:198
1239 #: src/netbsd/device.c:152 src/openbsd/device.c:198
1240 #, c-format
1241 msgid " total bytes in:  %10d"
1242 msgstr " totaal aantal bytes in:  %10d"
1243
1244 #: src/linux/device.c:221 src/freebsd/device.c:147 src/solaris/device.c:199
1245 #: src/netbsd/device.c:153 src/openbsd/device.c:199
1246 #, c-format
1247 msgid " total bytes out: %10d"
1248 msgstr " totaal aantal bytes uit: %10d"
1249
1250 #: src/freebsd/device.c:83
1251 msgid "FreeBSD tap device"
1252 msgstr "FreeBSD tap apparaat"
1253
1254 #: src/freebsd/device.c:133
1255 #, c-format
1256 msgid "Error while writing to %s %s: %s"
1257 msgstr "Fout tijdens schrijven naar %s %s: %s"
1258
1259 #: src/solaris/device.c:86
1260 #, c-format
1261 msgid "Could not open /dev/ip: %s"
1262 msgstr "Kon /dev/ip niet openen: %s"
1263
1264 #: src/solaris/device.c:92
1265 #, c-format
1266 msgid "Can't assign new interface: %s"
1267 msgstr "Kan geen nieuwe interface toekennen: %s"
1268
1269 #: src/solaris/device.c:97
1270 #, c-format
1271 msgid "Could not open %s twice: %s"
1272 msgstr "Kon `%s' niet twee keer openen: %s"
1273
1274 #: src/solaris/device.c:103
1275 #, c-format
1276 msgid "Can't push IP module: %s"
1277 msgstr "Kan IP module niet invoegen: %s"
1278
1279 #: src/solaris/device.c:109
1280 #, c-format
1281 msgid "Can't set PPA %d: %s"
1282 msgstr "Kon PPA %d niet instellen: %s"
1283
1284 #: src/solaris/device.c:114
1285 #, c-format
1286 msgid "Can't link TUN device to IP: %s"
1287 msgstr "Kan TUN apparaat niet koppelen aan IP: %s"
1288
1289 #: src/solaris/device.c:121
1290 msgid "Solaris tun device"
1291 msgstr "Solaris tun apparaat"
1292
1293 #: src/netbsd/device.c:87
1294 msgid "NetBSD tun device"
1295 msgstr "NetBSD tun apparaat"
1296
1297 #: src/openbsd/device.c:87
1298 msgid "OpenBSD tun device"
1299 msgstr "OpenBSD tun apparaat"
1300
1301 #: src/openbsd/device.c:133
1302 #, c-format
1303 msgid "Unknown address family %d while reading packet from %s %s"
1304 msgstr "Onbekende adresfamilie %d tijdens lezen pakket van %s %s"
1305
1306 #: src/openbsd/device.c:174
1307 #, c-format
1308 msgid "Unknown address family %d while writing packet to %s %s"
1309 msgstr "Onbekende adresfamilie %d tijdens schrijven pakket naar %s %s"