Convert uses of XKeycodeToKeysym (deprecated) to XkbKeycodeToKeysym
drwxr-xr-x - cde